top of page

תנאי שימוש

 

 1. כללי

  1. האתר " Coublo" (להלן: "האתר"), הינו אתר המשמש כפלטפורמה בה אינפלואנסרים  יכולים לרכז, תחת הפרופיל שלהם באתר, לינקים לקופונים למוצרים או שירותים אותם הם מעוניינים לקדם מטעמם, שלהם או של צדדים שלישיים. הוא נועד לאפשר לך, כצרכן – לאתר בקלות ובמהירות קופונים והטבות המקודמות על האינפלואנסרים.

  2. אנו עשויים לערוך מעת לעת שיניים באתר, לרבות אך לא רק בעיצובו, תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו וכן לערוך את תנאי שימוש אלו. 

  3. אנא קרא היטב את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר. הנך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש והינך מסכים לכל האמור בהם, כי ידוע לך ששימושך באתרובתכניה כפוף לכך כי הנך מסכים לכל תנאי השימוש בהתאם להוראות המפורטות לעיל ולהלן.

  4. מטעמי נוחות, הוראות תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מיועדות לשני המינים.

  5. בשימושך באתר, הנך מצהיר כי : הנך מעל גיל  16; כי הנך רשאי על פי כל דין לעשות שימוש באתר; כי הנך בעל יישות משפטית הכשירה להתקשר בהתקשרות חוזית על פי תנאי שימוש אלו ; כי שימושך באתרמעולם לא הושהה על ידינו. 

  6. הנך מצהיר כי כל המידע אותו אתה מספק הוא מידע מלא, נכון, מדויק ואמין. הנך מתחייב לעדכן את הפרטים הללו, ככל שיחול בהם שינוי. שימוש בזהותו של אחר או מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית. כנגד משתמש אשר מסר פרטים כוזבים עלולים להינקט אמצעים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים.

  7. ייתכן גם כי על מנת לעשות שימוש בחלק מהפונקציות באתר, תצטרך ליצור חשבון משתמש באמצעות סיסמא. חל איסור חמור לאפשר לכל גורם אחר, מלבדך, לעשות שימוש בחשבונך, אלא בכפוף להסכמתנו מראש ובכתב​

 2. השימוש באתר ע"י האינפלואנסר

  1. הנך רשאי להעלות לאתר, תחת חשבונך – את הקישורים לקופונים, הנחות והטבות אותם אתה מעוניין לקדם מטעמך ולבקש להסירם בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי.

  2. צורת ואופן הצגת הקישורים באתר, לרבות הפרופילים של האינפלואנסרים, מיקומם באתר, אופן הצגתם וכיוב'-  הינם בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי ו/או בהתאם לממצאי הנתונים בעקבות שימוש בכלים סטטיסטיים . על כן – איננו יכולים להתחייב לחשיפה או לקידום של פרופיל כזה או אחר.

  3. שימושך כאינפלוסר באתר, כפוף להתחייבותך שלא להעלות ו/או לשתף ו/או לפרסם ו/או להפיץ כל דבר שיש בו:
   העלבה, לשון הרע על אדם או תוכן אשר פוגע בפרטיותו או בשמו הטוב, איום, הוצאת דיבה, השמצה, פוגעניות, גזענות, תכנים שיש בהם פגיעה ברשות הציבור ;
   עידוד ו/או שידול למעשה אסור על פי חוק ו/או מעשה פלילי ו/או טרור ו/או תכנים שיש בפרסומם מעשה אסור על פי חוק ומהווים עבירה אזרחית או פלילית ;
   פורנוגרפיה או שירותים או מוצרים מיניים;
   פגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או זכויות קנייניות של אחרים לרבות אך לא רק, סימני מסחר, פטנטים, זכויות קניין רוחני וכיוב' ;
   אופי פרסומי ו/או הצעות למתן שירותים ו/או כל תוכן מסחרי ו/או תוכן שמהווה פרסום שיש בו כדי להפר את הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) 
   הפניה או תוכן המשויך לגורמים המתחרים בנו ובפעילותינו;
   הטעיה של הציבור;
   לזהות אנשים אחרים- מבלי שנתנו את הסכמתם לכך;

  4. אנו שומרים לעצמנו את הזכות ושיקול הדעת המלאים והבלעדיים שלא להתיר פרסום מטעמך ו/או להסיר או לצנזר ו/או מהאתר כל תוכן או קישור אשר הועלו על ידך, שלפי שיקול דעתנו אנו מוצאים אותו בלתי הולם או ראוי, או לפי בקשת צד שלישי או כל תוכן שאנו סבורים שיש בו לפגוע בנו, מבלי שנצטרך לתת על כך הודעה מוקדמת ו/או לנמק את סיבת ההסרה ומבלי שתהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפינו.

  5. יובהר, כי כל היתר מצידנו לפרסום באתר – הוא על שיקול דעתנו הבלעדי, ואנחנו רשאים להפסיק אותו, לשנות את אופן הצגתו או מיקומו באתר-  מכל סיבה שהיא, הגם שהיא אינה מנויה לעיל, לרבות מסיבות מסחריות או עסקיות או אסטרטגיות של החברה וכיוב'.

  6. איננו יכולים להתחייב כי כל התכנים המועלים והמשותפים על ידי האינפלואנסרים, יישמרו ויימצאו תמיד זמינים, הגם אם אינם מפרים את אחת ההוראות המתוארות לעיל.

  7. באתר ניתן לבצע חיפוש קופונים והטבות באמצעות חיפוש לפי שם האינפולאסר או לחילופין – לפי שם בית העסק הרלוונטי. בהקשר זה נציין, כי אנו עושים כל מאמץ להביא אל המשתמשים את התוצאות המדויקות ביותר לחיפוש. עם זאת, ייתכן כי מנוע החיפוש לא תמיד יאתר את מלוא התוצאות הרלוונטיות.

  8. אנו נעביר אליך מידע סטטיסטי בלבד אודות מאפייני השימוש בקישוריות שהועלו על ידך לאתר (לדוגמא – נתונים אודות הקלקות), בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי.  

 3. השהייה או סגירת חשבון

  1. אנו מביאים לתשומת ליבך כי שימוש באתר שלא בהתאם להוראות תנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות הדין, ו/או במקרה בו אנו סבורים כי שימושך באתר עלול להעמיד אותנו בסיכון משפטי, עלול להוביל לסגירת חשבונך ו/או להשהייתו ללא הודעה מוקדמת, באופן זמני או לצמיתות, זאת מבלי לגרוע מיתר הצעדים שאנו יכולים לנקוט בקשר להפרות כאמור.

 4. תשלום באתר

  1. נכון להיום, אין אנו גובים תשלום בגין השימוש באתר, בין אם מצד האינפלונסרים או בין אם מצד המשתמשים. אולם, אנחנו רשאים על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות מדיניות זו בכל עת. עם גבית תשלום באתר, אנו נעדכן את תנאי השימוש בהתאם.  

 5. אחריות

  1. האתר הוא פלטפורמה בלבד להצגת הקופונים או ההנחות או ההטבות אותם מקדמים האינפלואסרים דרך האתר שלנו. המידע והתכנים באתר מונגשים באתר כמו שהם (as-is).

  2. חלקים ניכרים מהתכנים המצויים באתר הם למעשה קישורים לאתרים של צדדים שלישיים, כפי ששיתף אותם האינפולאנסר באתר.

  3. התכנים בקישורים אלו אינם עוברים בקרה שלנו ואין לנו כל שליטה או ידיעה לגבי תוכנם, אלא מונגשים אליך כפי שאלו הועלו ע"י האינפלוסרים בקישוריות. תכנים אלו עשויים להיות חסרים או לא מדויקים. לכן, איננו אחראים למהימנותו, דיוקו, תוכנו, מקצועיותו, חוקיות התוכן ו/או עדכונו, טיבו, שלמותו וכיוב', אלא אנחנו מביאים אותו בפניך כי שהוא מופיע באתרי הצדדים השלישיים.

  4. השירותים או המוצרים המוצגים לך בקישוריות מסופקים לך ע"י בית העסק הרלוונטי בלבד. איננו מייצרים או משווקים כל מוצר או שירות המוצג לך בקישוריות.

  5. יובהר, כי אין בשום תוכן המובא באתר, משום המלצה או עידוד מצידנו להתקשר עם גורמים אלו או לעודד רכישה מכל סוג שהוא. אין לנו כל שליטה על השירותים והתכנים הללו. כל מימוש של ההטבות המובאות באתר - נעשות ישירות מול בית העסק הרלוונטי, ואיננו צד להתקשרות זו.  התקשרות או רכישה של הטבות או שירותים כאמור, הן תחת שיקול דעתך ואחריותך הבלעדית, ולא תהא לנו כל אחריות בקשר לכך.

  6. לאור האמור לעיל, כל הסתמכות, יישום ושימוש בתכנים באתר ויישומם – הינם על אחריותך ובהתאם לשיקול דעתך הבלעדיים. לנו או למי מטעמנו לא תהא בכל אחריות לנזק ו/או הפסד ו/או אובדן  שייגרמו לך בקשר עם אי דיוק, אי נכונות, אי אמיתות, אי שלמות וכיוב' לתכנים ולמידע המוצגים לך בקישורים באתר, ולא נשא בכל אחריות בגין הפרה של מצג ו/או התחייבויות ו/או הצהרה וכיוב' של מי מהצדדים השלישיים.

  7. ככל שתהיינה פרסומות באתר, לא נשא בכל אחריות לתוכנן או לפעולות המתבצעות במסגרתן. יובהר, כי אין בפרסומות אלו כדי להוות עידוד או המלצת לרכישה. הסתמכות על תוכן הפרסומת, רכישה או עסקה עם המפרסם,  תעשה בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי.

  8. אנו עושים את מירב המאמצים על מנת לתחזק את האתר ותכניו באופן שוטף כדי לאפשר לך גישה מלאה בכל עת, בצורה בטוחה וללא תקלות או הפרעות. עם זאת, אף מערכת אינה יכולה להבטיח הגנה אבסולוטית מפני תקלות ו/או פריצות ועל כן, איננו יכולים להבטיח לך כי האתר או חלק מהפונקציות בו, יהיה זמין בכל עת.

 6. קניין רוחני

  1. מלוא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר וכל התכנים והחומרים בו, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, כלים טכנולוגיים, עיצובים גרפיים, טקסטים, מוזיקה, קול, סימני מסחר וכל חומר אחר הכלול באתרו/או המועלה על ידינו, למעט באתרים המקושרים באמצעות קישוריות, הינם בבעלותנו הבלעדית ומוגנות בזכויות יוצרים.

  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, לשנות, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי, בכל חלק מחלקיה של האתר ו/או מהתכנים המוצגים בה, או לבצע כל פעולה אשר יש בה פגיעה בקניין הרוחני, אלא בהסכמתם המפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות, לפי העניין.

 7. מדיניות פרטיות

  1. אנו נוהגים בכבוד כלפי המשתמשים ומכבדים את פרטיותם. כאן תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות שלנו ואת האופן שבו אנו אוספים מידע ועושים שימוש במידע אשר נמסר לנו על ידי המשתמשים.

 8. ​הדין וסמכות השיפוט

  1.  על תנאי השימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל .

  2. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ו/או סוגיה בקשר עם תנאי השימוש תהיה נתונה לבית המשפט במחוז תל אביב- יפו בלבד.

bottom of page